Παροχή Εξωχώριων Λύσεων

Μιλώντας για παροχή εξωχώριων λύσεων, αναφερόμαστε σε υπηρεσίες και παραγωγικές διαδικασίες στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που επιμένουμε σε Γερμανικά πρότυπα. Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη διασφάλιση ποιότητας της εργασίας σας και εγγυάται ότι τα συμφωνημένα πρότυπα θα τηρηθούν, σαν να πρόκειται για δικό σας τμήμα της εταιρείας. Η υπόσχεση που σας δίνουμε: Παροχή Εξωχώριων Λύσεων με Γερμανική εγγύηση.

Offshoring made in Germany!

Εμείς παρέχουμε εξωχώριες λύσεις. Εσείς επωφελείστε.

Με συνέταιρό σας την ALTHOM, εξασφαλίζετε την υποστήριξή σας από μια εταιρεία με πολύχρονο και επιτυχημένο ιστορικό συνεργασιών. Μειώστε το κόστος των υπηρεσιών σας και το χρόνο απόκρισής σας, μέσω των προσφερόμενων εξωχώριων λύσεών μας. Η πλήρως καταρτισμένη και διαπολιτισμική ομάδα διαχείρισης έργων αναλαμβάνει εξ΄ολοκλήρου την υλοποίηση των σχεδίων σας, χωρίς καμία παρέκκλιση από τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα. Με ευχαρίστηση θα διαχειριστούμε τις υπηρεσίες σας, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε σέ άλλους τομείς και να διατηρήσετε την ευελιξία σας. Εμείς παρέχουμε εξωχώριες λύσεις, εσείς επωφελείστε.

Althom Video

Εξωχώριες λύσεις σε όλο το κόσμο

Υπηρεσία εξωχώριων λύσεων αποτελεί η ανάθεση της παραγωγής ή της επιχειρηματικής διαδικασίας μιας επιχείρησης σε εξωτερικούς συνεργάτες σε ξένη χώρα και η αντίστοιχη μετεγκατάσταση, με σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς σας στη παγκόσμια αγορά.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Μοντέλο Διαχείρισης Παραγωγής Εξωχώριων Λύσεων

Σε περίπτωση που καλείστε να διαχειριστείτε ένα απαιτητικό έργο, αξίζει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Η ALTHOM συγκεντρώνει πολυετή εμπειρία στην ενασχόληση με διαδικασίες μετεγκατάστασης υπηρεσιών, ελέγχου παραγωγής, βιομηχανικών κατασκευών και διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με Γερμανικά και διεθνή πρότυπα, μέσω της οποίας θα μπορούσαν οι περισσότερες επιχειρήσεις να αποκομίσουν ωφέλη.

Περισσότερες Πληροφορίες

Υπηρεσίες Τεχνικής Τεκμηρίωσης

Όλα τα τεχνολογικά προϊόντα πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στην ALTHOM θα βρείτε την απαραίτητη τεχνολογία, καθώς και τεχνογνωσία στις προδιαγραφές και την τεχνολογική γλώσσα για την προετοιμασία και την παρουσίαση αντικειμένων υψηλής τεχνολογίας. Παρέχουμε τεχνική τεκμηριώση, στο πλαίσιο όλων των νομικών ρυθμίσεων και των απαραίτητων διεθνών προδιαγραφών. 

Περισσότερες Πληροφορίες

Εύρεση συνεργατών - μηχανικών

Η ALTHOM προωθεί την επαγγελματική ανέλιξη. Οι υπηρεσίες μας εύρεσης συνεργατών για εσάς περιλαμβάνουν την αναζήτηση και επιλογή επαγγελματιών και εκτελεστικών διευθυντών, καθώς και τη κατάλληλη πλήρωση κενών θέσεων με ειδικούς. Αφενός αποτελεί αρμοδιότητά μας η εύρεση οικονομικά αποδοτικών ευκαιριών, αφετέρου είναι στόχος μας η προσπάθεια να φέρουμε κοντά τους μηχανικούς και να τους δώσουμε την ευκαιρία να ωφεληθούν ο ένας από τον άλλο.

Περισσότερες Πληροφορίες

Υπηρεσίες Μηχανικού

Αναλύσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAE) και προσομοίωσεις, δοκιμές και προσδιορισμοί μηχανικών ιδιοτήτων υλικών, αναλύσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής – όλες οι υπηρεσίες σε ελκυστικό κόστος και προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις, εφαρμογές και βιομηχανικούς τύπους. Αναπτύσσουμε λύσεις με έμφαση στη υπάρχουσα ζήτηση και τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε ένα εύρος διαφορετικών βιομηχανιών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Έρευνα και Ανάπτυξη

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπτυξη του τομέα δραστηριοποίησής σας είναι μικρή ή μέτρια και αντιμετωπίζετε δυσκολίες διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου σας, οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης μέσω ιδίων πόρων ή μέσω υπεργολαβίας μπορεί να αποτελούν την ιδανική λύση. Νέες ιδέες απαιτούνται για τη διατήρηση της εταιρείας σας στην πρωτοπορία των παγκόσμιων τεχνολογικών επιτευγμάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.