Υπηρεσίες Τεχνικής Τεκμηρίωσης

Όλα τα τεχνολογικά προϊόντα πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στην ALTHOM θα βρείτε την απαραίτητη τεχνολογία, καθώς και τεχνογνωσία στις προδιαγραφές και την τεχνολογική γλώσσα για την προετοιμασία και την παρουσίαση αντικειμένων υψηλής τεχνολογίας. Παρέχουμε τεχνική τεκμηριώση, στο πλαίσιο όλων των νομικών ρυθμίσεων και των απαραίτητων διεθνών προδιαγραφών. Η ALTHOM ειδικεύεται στην παροχή λύσεων υπεργολαβικά στην ίδια ή σε άλλες χώρες και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας, σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα.

 

Σας παρέχουμε τις παρακάτω σχετικές υπηρεσίς:

 • Δημιουργία εγχειριδίων συντήρησης (Maintenance Manuals)
 • Δημιουργία εγχειριδίων λειτουργίας (Operating Manuals)
 • Δημιουργία καταλόγων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (Spare Parts Catalogs)
 • Δημιουργία 2-διάστατων και 3-διάστατων απεικονίσεων (2D and 3D Illustrations)
 • Δημιουργία διαδραστικών ηλεκτρονικών τεχνικών τεκμηρίωσης (Electronic Technical Documentation)
 • Ανάπτυξη ατομικών τεκμηριώσεων πρσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πελατών
 • Εναρμόνιση με όλες τις σχετικές διεθνείς νόρμες και πρότυπα
 • Simplified Technical English (STE)
 • Μετάφραση σε όλες τις απαιτούμενες γλώσσες

Η ALTHOM εξειδικεύεται ιδιαίτερα στη παραγωγή εγχειριδιών τεχνικής τεκμηριώσης για την αεροναυπηγική βιομηχανικά, με εμπειρία που ξεπερνά τα 25 χρόνια σε αυτό το τομέα, η οποία συνοδεύεται και από τη σχετική πιστοποίηση DIN EN/AS 9100. Μη διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας συμβουλεύσουμε σχετικά!

Χαρτοφυλάκιο εγχειριδίων για Αεροσκάφη / Ελικόπτερα (εμπορικά και κυβερνητικά):

 • Aircraft Maintenance Manual (AMM)
 • Air vehicle Maintenance (AM)
 • Trouble Shooting Manual (TSM)
 • Air vehicle Fault Isolation (AFI)
 • Structural Repair Manual (SRM)
 • Air vehicle Structural Repair (ASR)
 • Aircraft Schematic Manual (ASM)
 • Aircraft Schematic Diagram (ASD)
 • Wiring Diagram Manual (WDM)
 • Aircraft Wiring Diagram (AWD)
 • Illustrated Parts Catalog (IPC)
 • Illustrated Parts Document (IPD)
 • Illustrated Parts List (IPL)
 • Flight Crew Operating Man. (FCOM)
 • Cabin Crew Operating Man. (CCOM)
 • Component Maintenance Manual Manufacturer (CMMm)
 • Component Maintenance Manual Vendor (CMMv)

Τα πρότυπά μας:

 • ASD Spec 1000D
 • ASD Spec 2000M
 • ATA iSpec 2200 (Air Transport Association)
 • ASD Simplified Technical English STE100

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.