Υπηρεσίες Μηχανικού

Αναλύσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAE) και προσομοίωσεις, δοκιμές και προσδιορισμοί μηχανικών ιδιοτήτων υλικών, αναλύσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής – όλες οι υπηρεσίες σε ελκυστικό κόστος και προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις, εφαρμογές και βιομηχανικούς τύπους.

Αναπτύσσουμε λύσεις με έμφαση στη υπάρχουσα ζήτηση και τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε ένα εύρος διαφορετικών βιομηχανιών. Η δέσμευσή μας στην αρτιότητα, η υψηλού επιπέδου απόδοσή μας και οι ευρείες συνεργασίας μας επιτρέπουν την ομαλή εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουμε. Συμβουλευτείτε μας για τα έργα σας και αφήστε μας να σας εκπλήσσουμε με το εύρος των ιδεών για εξωτερική ανάθεση και παροχή υπεράκτιων λύσεων που διαθέτουμε. Η ευελιξία μας κυμαίνεται από την απόκριση σε μεμονομένες και ιδιαίτερες ανάγκες έως την ανάληψη από τη πλευρά μας έργων με απαίτηση για ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης. Όποια και να είναι η ανάγκη σας, τη πραγματοποιούμε διατηρώντας οργανωμένες διαδικασίες και ελκυστική σχέση τιμής – ποιότητας.

Ανάλυση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAE) και Προσομοίωση

Ειδικευόμαστε στις CAx αναλύσεις διαφορετικών τομέων της μηχανικής και το χαρτοφυλάκιό μας συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες σχεδίασης και ανάλυσης τάσεων στους τομείς της στατικής καταπόνησης, της δυναμικής καταπόνησης και της ανοχής στη βλάβη, στις τεχνικές επιδιόρθωσης και στις βελτιστοποιήσεις δομών. Οι δυνατότητές μας στην ανάλυση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή καλύπτουν τόσο μεταλλικές κατασκευές, όσο και κατασκευές συνθέτων υλικών, οι οποίες προσομοιώνονται σε γραμμικά ή μη-γραμμικά περιβάλλοντα με εφαρμογή σε όλες τις βιομηχανίες.

Δοκιμές Υλικών και Χαρακτηρισμός Μηχανικών Ιδιοτήτων

Αξιοποιείστε τις πλήρως εξοπλισμένες μας εγκαταστάσεις δοκιμών και την τεχνική μας αριστεία για να διενεργήσετε τις δοκιμές των μεταλλικών ή συνθέτων υλικών σας. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα για καταστροφικούς και μη-καταστροφικούς ελέγχους, ώστε να χαρακτηρίσετε τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών σας και να πιστοποιήσετε τα προιόντα σας.

Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (CFD)

Σας προσφέρουμε ανάλυση και προσομοίωση των προιόντων σας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροπορικής βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής με ελκυστικούς όρους σε ότι έχει να κάνει με το χρόνο απόκρισης και το κόστος. Επωφεληθείτε από την ανάλυσης της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και βελτιστοποιήστε την αεροδυναμική συμπεριφορά των εξαρτημάτων με βάση τις απαιτήσεις σας. Η κατάλληλη τροποποίηση του σχεδιασμού, με βάση δομικά και αεροδυναμικά χαρακτηριστικά ολοκληρώνει το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.