Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εξωχώριων Λύσεων

Για όλες τις αποφάσεις που εμπεριέχουν αβεβαιότητα, αποτελεί μείζονος σημασίας να έχει κανείς την υποστήριξη ενός ειδικού. Η οικογένεια της ALTHOM έχει συνοδεύσει τις εξωχώριες υπηρεσίες πολλών και διαφορετικών εταιρειών. Από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μέχρι πολυπληθείς ομίλους, όπως η EADS / Airbus, αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις και είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες μας δεν εξαντλούνται, όμως, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες εξωχώριων λύσεων, αλλά επιπλέον είμαστε σε θέση να αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαχείρηση της παραγωγής των πελατών μας. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ανάλυση του μοντέλου μας για τη διαχείριση παραγωγής εξωχώριων λύσεων.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.