Έρευνα και Ανάπτυξη

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπτυξη του τομέα δραστηριοποίησής σας είναι μικρή ή μέτρια και αντιμετωπίζετε δυσκολίες διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου σας, οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης μέσω ιδίων πόρων ή μέσω υπεργολαβίας μπορεί να αποτελούν την ιδανική λύση. Νέες ιδέες απαιτούνται για τη διατήρηση της εταιρείας σας στην πρωτοπορία των παγκόσμιων τεχνολογικών επιτευγμάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Χρειάζεται ένα ειδικευμένο σύνολο δεξιοτήτων για την εκ βάθρων ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων διαδικασιών ή την ενίσχυση ήδη υπαρχόντνων. Οι υψηλής εξειδίκευσης συνεργάτες μας, με πολυετή εργασιακή εμπειρία σε σχετικά έργα, σας παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να προωθήσετε τις τεχνολογίες αυτές και τα νέα προιόντα σας στην αγορά. Ελάτε σε εμάς με τις ιδέες σας και αφήστε μας να τις μετατρέψουμε σε καινοτομία.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.