Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Στη παγκόσμια αγορά οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με μια μεγάλη πρόκληση: Πώς δύναται το κόστος παραγωγής να μειωθεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα; Πολλές εταιρείες έχουν αντιληφθεί ήδη ότι η μετακίνηση των εταιρικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες μπορεί να αποτελέσει επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέτοια έργα μετεγκατάστασης είναι όμως ιδιαίτερα πολυσύνθετα και απαιτούν υψηλού επιπέδου διαχείριση, με ταυτόχρονο κατάλληλο έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας. Η ALTHOM παρέχει επαγγελματικού επιπέδου και ειλικρινή υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών σας, από τήν εντολή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγικής σας διαδικασίας.

Οι υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικές και οικονομικά συμφέρουσας υπηρεσίες μας καλύπτουν διάφορους τομείς επαγγελματικής ενασχόλησης, όπως:

Η φιλοσοφία μας είναι εφαρμόσιμη σε διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές, με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες μας να έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα την πλήρωση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών μας. Η προσοχή της ALTHOM εστιάζεται σε:

  • Ποιότητα
  • Χαμηλό Κόστος
  • Έγκαιρη Παράδοση
  • Προσαρμοστικότητα

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.