Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Η φιλοσοφία σχεδιασμού της εξαναγκασμένης κυκλοφορίας μέσω της ελικοειδούς σπείρας των συστημάτων Clayton παρέχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα στους χρήστες των.

Υψηλή Αποδοτικότητα

Η πολύ υψηλή αποδοτικότητα αποτελεί το πιο προφανές όφελος, το οποίο πηγάζει από τις μικρές διαστάσεις, με αποτέλεσμα τις επαγόμενες μικρές απώλειες θερμότητας συναγωγής και ακτινοβολίας. Επιπλεόν, η ροή θερμότητας βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τη ροή του νερού διαμέσου της ελικοειδούς σπείρας και έτσι η αρχή της αντιδιαμετρικής ροής βελτιστοποιεί την μεταφορά θερμότητας, το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.

Μικρό Μέγεθος

Συμπαγής σχεδιασμός σημαίνει ότι απαιτείται ελάχιστος χώρος για ένα πλήρως εξοπλισμένο λεβητοστάσιο Clayton. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το κόστος μιας νέας εγκατάστασης είναι μικρότερο, ενώ για μια υπάρχουσα εγκατάσταση το σύστημα Clayton μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο διαθέσιμο χώρο. Επιπροσθέτως, το χαμηλό βάρος του επιτρέπει την τοποθέτησή του σε υψηλού ορόφου επίπεδο.

Ταχεία Εκκίνηση

Εκκίνηση από εντελώς ψυχρή κατάσταση μέσα σε 5 λεπτά. Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου καυσίμου για τη φάση θέρμανσης και δυνατότητα της μονάδας να απενεργοποιηθεί πλήρως στο τέλος της ημέρας και με τη λέξη της βάρδιας του χειριστή.

Ασφάλεια

Είναι απίθανο να υπάρξει έκρηξη ατμού. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με τη χαμηλή στάθμη νερού στους συμβατικούς λέβητες, οι οποίοι αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού. Οι Clayton Steam Generators δεν έχουν στάθμη νερού και δεν αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητές του, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος της έκριξης να εξαλείφεται ολοκληρωτικά.

Υψηλής Ποιότητας Ατμός

Η ποιότητα του ατμού είναι η καλύτερη διαθέσιμη μεταξύ όλων των τύπων λεβήτων και αποτελείται κατά ελάχιστο από 99,5 % ξηρό κορεσμένο ατμό. Το παραπάνω μειώνει το ποσοστό του νερού και των ακαθαρσιών που επεισέρχονται στο δίκτυο και εξασφαλίζει έτσι υψηλότερη περιεχόμενη ενέργεια στον ατμό του δικτύου.

Ταχεία Απόκριση

Η εξαιρετικά ταχεία απόκριση στις αλλαγές της ζήτησης του ατμού είναι εγγενής του σχεδιασμού της εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. Ο Clayton Steam Generator θα επιταχύνει ραγδαία και θα λειτουργήσει στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής ατμού, χωρίς να καθυστερήσει.

Χαμηλή Ποσότητα Στρατσωνισμού

Η διαδικασία του στρατσωνισμού, η οποία είναι απαραίτητη για την παρεμπόδιση της σταδιακής αύξησης της ποσότητας των ακαθαρσιών σε όλα τα συστήματα λεβήτων, είναι πολύ μικρή με το σχεδιασμό Clayton. Το παραπάνω εξοικονομεί καύσιμο, χημικά και νερό.

Πλήρης Αυτοματοποίηση

Η ταχεία εκκίνηση και η ταχεία απόκριση δύναται να ελεγχθούν αυτόματα. Όλα τα συστήματα Clayton μπορούν να εκιννηθούν με το πάτημα ενός κουμπιού είτε στο χώρο της εγκατάστασης, είτε απομακρυσμένα, όπως κάθε σύγχρονος και εξελιγμένος μηχανισμός.

Ανεπίβλεπτη Λειτουργία

Λόγω της εγγενούς ασφάλειας και του αυτοματισμού, τα συστήματα Clayton δύναται να λειτουργήσουν χωρίς επίβλεψη χειριστή μέχρι και για περίοδο μίας εβδομάδας.

Χαμηλή Ανάγκη Συντήρησης

Ένα από τα πιο πρακτικά ωφέλη της απλής φιλοσοφίας σχεδιασμού είναι η απαίτηση για ελάχιστη συντήρηση. Επιπλέον, όλα τα αντίστοιχα εξαρτήματα και συστήματα έχουν βελτιωθεί στο πέρασμα των χρόνων, καθιστώντας τους Clayton Steam Generators τους πιο αξιόπιστους λέβητες της αγοράς.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.