Λέβητες Ανάκτησης Θερμότητας

Λέβητες Ανάκτησης Θερμότητας

Το πλεόνασμα θερμότητας που αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα δεν είναι πλέον οικονομική ή επιθυμητή λύση. Τα συγκεκριμένα απόβλητα θερμότητας μπορούν να αξιοποιηθούν σαν πολύτιμη πηγή ενέργειας με χρήση των Λεβήτων Ανάκτησης Θερμότητας Clayton. Η λύση αυτή εξοικονομεί χώρο και εξασφαλίζει χωρίς προβλήματα τη παραγωγή ατμού ή ζεστού νερού για τα επόμενα χρόνια σχεδόν δωρεάν.

Ο λέβητας ανάκτησης θερμότητας Clayton λειτουργεί με βάση τη δοκιμασμένη και ελεγμένη αρχή των γνωστών παραγωγών ατμού Clayton. Αποτελεί συνεπώς τον συμπαγέστερο, αποδοτικότερο και πιο ανταποκρίσιμο μέσο παραγωγής υψηλής ποιότητας ατμού ή ζεστού νερού από αποβαλλόμενη θερμότητα.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, ο λέβητας εγκαθίσταται στη πηγή αποβολής αερίου θερμότητας και νερό τροφοδοσίας αντλείται διαμέσου της σπείρας στην αντίθετη κατεύθυνση από το αέριο, μέσω της κατάλληλα σχεδιασμένης αντλίας Clayton.

Πολλαπλοί λέβητες ανάκτησης θερμότητας Clayton μπορούν να συνδεθούν μαζί και να λειτουργήσουν ταυτόχρονα μέσω αυτόματου ελέγχου, ενώ τα συστήματα Clayton έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν με διαφορετικές βιομηχανίες και εφαρμογές διαδικασιών.

Ο λέβητας ανάκτησης θερμότητας Clayton μπορεί να παράγει ατμό χρησιμοποιώντας τη θερμότητα των αποβαλλόμενων αερίων από κινητήρες diesel, μικρούς αεριοστροβίλους, κλιβάνους καύσης, φούρνους ανόπτησης για απαλοιφή τάσεων και από άλλες κατάλληλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμότητα από θερμικά οξειδωτικά.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.