Προσφορά Εργασίας

Σας ενδιαφέρουν οι προκλήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον; Σας ταιριάζει η ανάληψη ευθυνών σε εντυπωσιακά έργα; Σαν μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, αναζητούμε για εξειδικευμένους εργαζόμενους σε διαφορετικά πεδία που θα τους ενδιέφερε να εργαστούν μαζί μας σε μόνιμη βάση.

Μηχανικός Σχεδιασμού στη Πάτρα, Ελλάδα

Ενδιαφέρεστε για συναρπαστικές εργασιακές προκλήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον; Σας κεντρίζει το ενδιαφέρον να αναλάβετε την ευθύνη σε ένα απαιτητικό έργο; Σαν μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, αναζητούμε άτομα με υψηλά προσόντα, τα οποία διαθέτουν φιλοδοξίες και ικανότητα να εργαστούν με ομαδικό πνεύμα.

Σαν μέλος μιας υψηλά καταρτισμένης ομάδας η οποία εργάζεται σε ένα απαιτητικό έργο ανάπτυξης στην γενικότερη περιοχή της αεροναυπηγικής, θα σας ζητηθεί να:

 • εκτελέσετε εργασίες σχεδιασμού και υπολογισμούς, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή έργου
 • σχεδιάσετε μηχανολογικά συστήμα και να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργίας τους, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
 • αναλάβετε τη διαδικασία του αρχικού σχεδιασμού
 • σχεδιάσετε μηχανολογικά συστήματα και να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργίας τους, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
 • βελτιστοποιήσετε τα δομικά εξαρτήματα ως προς την απόδοση και το βάρος τους
 • εκτελέσετε κινηματική ανάλυση των εξαρτημάτων
 • εκτελέσετε επαναξιολογήσεις σχεδιασμού, βασιζόμενοι σε δεδομένα από τις μηχανικές και αεροδυναμικές αναλύσεις
 • διαχειριστείτε τεχνικές ερωτήσεις των πελατών
 • συνεργαστείτε με εσωτερικούς και εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες
 • παραδώσετε 3-διάστατα σχέδια σε μορφή Solidworks
 • προετοιμάσετε των κατάλογο των υλικών (Bill of Materials) για τα υπό ανάπτυξη εξαρτήματα
 • προετοιμάσετε τεχνικές αναφορές

Το Προφίλ σας:

 • κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Αεροναυπηγού Μηχανικού
 • πολύ καλή γνώση μηχανολογικού σχεδιασμού
 • έμπειρος χρήστης του λογισμικού Solidworks CAD
 • απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σαν Μηχανολογός Σχεδιασμού
 • εμπειρία στον τομέα της αεροδιαστημηνικής βιομηχανίας επιθυμητή
 • ικανότητα σχεδιασμού τόσο 2-διάστατων, όσο και 3-διάστατων σχεδίων
 • δυνατότητα για εργασία σε ομάδα
 • ευέλικτος και με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • ικανότητα στη τήρηση απαιτούμενων προθεσμιών, σε περιβάλλον πίεσης
 • πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρουμε:

 • εξαιρετικές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • ποικίλες προοπτικές σε ένα διεθνές εργασιακό περιβάλλον
 • ασφαλή εργασιακή θέση, με απαιτητικές και υψηλής κατάρτισης εργασίες
 • την ανεξαρτησία της εργασίας σε μία εταιρεία που διευθύνεται σε ένα περιβάλλον εταιρικής κουλτούρας
 • ιδανικές προοπτικές καριέρας, με βάση τις δεξιότητες και την εμπειρία σας

Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του βιογραφικού σας καλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο belesis@althom.de

Μηχανικός Ανάλυσης Tάσεων στη Πάτρα, Ελλάδα

Ενδιαφέρεστε για συναρπαστικές εργασιακές προκλήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον; Σας κεντρίζει το ενδιαφέρον να αναλάβετε την ευθύνη σε ένα απαιτητικό έργο; Σαν μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, η ALTHOM Engineering EPE αναζητά άτομα με υψηλά προσόντα, τα οποία διαθέτουν φιλοδοξίες και ικανότητα να εργαστούν με ομαδικό πνεύμα.

Σαν μέλος μια υψηλά καταρτισμένης ομάδας η οποία εργάζεται σε ένα απαιτητικό έργο ανάπτυξης στην γενικότερη περιοχή της αεροναυπηγικής, θα σας ζητηθεί να:

 • εκτελέσετε αναλύσεις και εργασίες υπολογισμών, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή έργου
 • αναλάβετε τη διαδικασία της μηχανικής ανάλυσης εξαρτημάτων
 • αναλύσετε μηχανολογικά συστήματα και να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία τους, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
 • βελτιστοποιήσετε δομικά εξαρτήματα ως προς την απόδοση και το βάρος τους, βασιζόμενοι σε δεδομένα από τον αρχικό σχεδιασμό
 • εκτελέσετε κινηματικές αναλύσεις εξαρτημάτων
 • εκτελέσετε τροποιημένες μηχανολογικές αναλύσεις, σε συνεργασία με τους μηχανικούς σχεδιασμού
 • προτείνετε βελτιώσεις, βασισμένοι στα αρχικά αποτελέσματα των αναλύσεων
 • διαχειριστείτε τεχνικές ερωτήσεις των πελατών
 • συνεργαστείτε με εσωτερικούς και εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες
 • παραδώσετε 3-διάστατα μοντέλα Πεπερασμένων Στοιχείων
 • προετοιμάσετε τον κατάλογο των υλικών (Bill of Materials) για τα υπό ανάπτυξη εξαρτήματα
 • προετοιμάσετε τεχνικές αναφορές

Το προφίλ σας:

 • κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Αεροναυπηγού Μηχανικού
 • πολύ καλή γνώση ανάλυσης τάσεων κατασκευών
 • έμπειρος χρήστης του λογισμικού ANSYS ή αντίστοιχου λογισμικού ανάλυσης τάσεων
 • εργασιακή εμπειρία σαν Μηχανικός Ανάλυσης Τάσεων είναι απαραίτητη
 • εμπειρία στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας είναι επιθυμητή
 • ικανότητα δημιουργίας και επίλυσης μοντέλων Πεπερασμένων Στοιχείων και ερμηνείας των αποτελεσμάτων τους
 • δυνατότητα εργασίας σε ομάδα
 • ευέλικτος και με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • ικανότητα στην τήρηση απαιτούμενων προθεσμιών σε περιβάλλον πίεσης
 • πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας

Προσφέρουμε:

 • εξαιρετικές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • ποικίλες προοπτικές σε ένα διεθνές εργασιακό περιβάλλον
 • ασφαλή εργασιακή θέση, με απαιτητικές και υψηλής κατάρτισης εργασίες
 • την ανεξαρτησία της εργασίας σε μία εταιρεία που διευθύνεται σε ένα περιβάλλον εταιρικής κουλτούρας
 • ιδανικές προοπτικές καριέρας, με βάση τις δεξιότητες και την εμπειρία σας

Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του βιογραφικού σας καλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο belesis@althom.de

Ναυπηγός Μηχανικός (Αμβούργο, Κίελο)

Σας ενδιαφέρουν οι προκλήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον; Σας ταιριάζει η ανάληψη ευθυνών σε εντυπωσιακά έργα; Σαν μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, αναζητούμε για εξειδικευμένους εργαζόμενους σε διαφορετικά πεδία που θα τους ενδιέφερε να εργαστούν μαζί μας σε μόνιμη βάση.

Αρμοδιότητες:

 • Κατασκευαστικές γνώσεις
 • Προετοιμασία εγγράφων παραγωγής
 • Προετοιμασία λεπτομερούς τεχνικής τεκμηρίωσης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα στην Ναυπηγική, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία ή άλλο σχετικό κλάδο μηχανικού
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα
 • Εργασιακή εμπειρία με χρήση εργαλείων MS Office, καθώς και εργαλείων σχεδιασμού TRIBON, Unigraphics NX
 • Πολύ καλές γνώσεις αγγλικών, η γνώση γερμανικών θα αποτελέσει πλεονέκτημα
 • Πειστικότητα και ικανότητα εργασία σε ομαδικά πλαίσια

Σε περίπτωση που τα προσόντα σας πληρούν τις απαιτήσεις της παραπάνω αγγελίας, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας, συμπεριλαμβάνοντας και τον επιθυμητό μισθό σας, στην κυρία Agnes Kimel στο email jobs@althom.de

Συντάκτης Τεχνικής Τεκμηρίωσης – Εφαρμογές Αιολικής Ενέργειας (Γκέρα, Αμβούργο)

Σας ενδιαφέρουν οι προκλήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον; Σας ταιριάζει η ανάληψη ευθυνών σε εντυπωσιακά έργα; Σαν μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, αναζητούμε για εξειδικευμένους εργαζόμενους σε διαφορετικά πεδία που θα τους ενδιέφερε να εργαστούν μαζί μας σε μόνιμη βάση.

Αρμοδιότηες:

 • Δημιουργία, διατήρηση και ανανέωση τεχνικών τεκμηριώσεων, όπως εγχειρίδια, τεχνικά δελτία, περιγραφή προιόντος και λογισμικά
 • Ανάπτυξη και τυποποίηση τεκμηριώσεων και διαδικασιών καταγραφής σχεδιασμού
 • Ικανότητα για εργασία μέσα σε ομάδες έργου (εθνικό η διεθνές επίπεδο) για σημαντικούς πελάτες - παραγωγούς από το τομέα της βιομηχανίας αιολικής ενέρειας
 • Εναρμόνιση με σχετικά πρότυπα και τρόπους εργασίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο συντάκτη τεχνικής τεκμηρίωσης και βασικές γνώσεις για εφαρμογές αιολικής ενέργειας
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σαν συντάκτης τεχνικής τεκμηρίωσης θα αποτελούσε πλεονέκτημα
 • Δυνατότητα χειρισμού συστημάτων εφοδιασμού, τεχνική σχεδίαση και ανάγνωση κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και δυνατότητα προετοιμασίας λογιστικών εγγράφων
 • Καλές γνώσεις γερμανικής και αγγλικής γλώσσας

Σε περίπτωση που τα προσόντα σας πληρούν τις απαιτήσεις της παραπάνω αγγελίας, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας, συμπεριλαμβάνοντας και τον επιθυμητό μισθό σας, στην κυρία Agnes Kimel στο email jobs@althom.de

Ελεύθερη Υποβολή Αίτησης

Δεν βρήκατε κάποια αγγελία που να σας ταιριάζει; Μπορείτε να στείλετε ελεύθερα την αίτησή σας συμπεριλαμβάνοντας και τον επιθυμητό μισθό σας στην κυρία Agnes Kimel στο email jobs@althom.de

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.