Συνεργασία

Άριστες Διασυνδέσεις

Η εκπαίδευση, η έρευνα και η υποστήριξη των νέων ταλέντων αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Για το λόγο αυτό, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις συνεργασίες μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Hamburg Schoold of Business Administration (HSBA), το FOM University of Appliced Sciences και το Hochschule Merseburg – University of Applied Sciences (HOME).

Μία ξεχωριστή και αποκλειστική σχέση συνδέει την ALTHOM με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η συνεργασία βασίζεται σε ένα αμοιβαία επωφελές σενάριο, όπου η αριστεία στο τομέα της έρευνας συναντάει τη πρωτοποριακή εφαρμογή και τα νεώτερα επιστημονικά ευρήματα ενσωματώνονται σε εμπορεύσιμες υπηρεσίες. Στη βάση αυτής της συνεργασίας, παρέχουμε υπηρεσίες στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Συνεργαζόμαστε επίσης με το Hamburg School of Business Administration (HSBA) και το FOM University of Applied Sciences στα πλαίσια προγραμμάτων που από τη μία παρέχουν στους φοιτητές πρακτική γνώση και από την άλλη μας επιτρέπουν να εμπλουτίσουμε τη τεχνογνωσία μας με στοιχεία της σημερινής οικονομικής θεωρείας.

Η σχέση μας με το Hochschule Merseburg – University of Applied Sciences (HOME) είναι εξίσου σημαντική, με δεδομένο ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μας στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος ‘’Τεχνική Τεκμηρίωση’’.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.