Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση ISO

Η ALTHOM χρησιμοποιεί τα τελευταία συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ελέγχεται συστηματικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι πιστοποιήσεις μας απαιτούν τακτικούς ελέγχους επαναπιστοποιήσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του EN 9100 το οποίο χορηγείται από την TÜV, τη Γερμανική Ένωση Τεχνικών Ελέγχων, στη βάση του γενικότερου προτύπου EN ISO 9001. Η ISO πιστοποίησής μας αποδεικνυεί, ότι η εταιρεία μας σαν πάροχος υπηρεσιών σε βιομηχανικούς πελάτες, εκπληρώνει τις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • Έμφαση στις ανάγκες του πελάτη
  • Υπευθυνότητα διαχείρισης
  • Ουσιαστική συμμετοχή των συμμετεχόντων
  • Προσέγγιση προσανατολισμένη στις διαδικασίες
  • Προσέγγιση προσανατολισμένη στα συστήματα διαχείρισης
  • Συνεχής βελτίωση
  • Προσέγγιση δεδομένων στη λήψη αποφάσεων
  • Αμοιβαία επωφελής σχέση προμηθευτών

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.