Η φιλοσοφία μας

Κανένας Συμβιβασμός – Ποιότητα εξασφαλισμένη στη Γερμανία

Μιλώντας για παροχή εξωχώριων λύσεων, αναφερόμαστε σε υπηρεσίες και παραγωγικές διαδικασίες στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που επιμένουμε σε Γερμανικά πρότυπα. Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη διασφάλιση ποιότητας της εργασίας σας και εγγυάται ότι τα συμφωνημένα πρότυπα θα τηρηθούν, σαν να πρόκειται για δικό σας τμήμα της εταιρείας. Η υπόσχεση που σας δίνουμε: Παροχή Εξωχώριων Λύσεων με Γερμανική εγγύηση.

Πώς εξασφαλίζουμε τη ποιότητα;

Μέσω της επαγγελματικού επιπέδου διαχείρισης έργου και του υψηλής εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού (στην έδρα μας ή στη δική σας), η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μπορεί να εγγυηθεί τη μετάβαση των εργασιών σας σε αναπτυξιακά και παραγωγικά περιβάλλοντα με ελκυστική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Η ALTHOM το εξασφαλίζει αυτό, μέσω άψογα συντονισμένων διαδικασιών και ατομικά προσαρμοσμένων συστημάτων διαχείρισης. Προκειμένου να αποφεχθούν πιθανά προβλήματα συννενόησης, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί διαχειριστές έργου (Project Manager) με δυνατότητα επικοινωνίας στην εκάστοτε γλώσσα της χώρας μετεγκατάστασης και βαθιά αντίληψη της αντίστοιχης κουλτούρας, η έδρα των οποίων βρίσκεται είτε στο χώρο του πελάτη, είτε στα κεντρικά γραφεία μας στο Αμβούργο.

Πώς επωφελείστε;

  • Δυνατότητα μείωσης του κόστους, μέσω μεταφοράς σε απομακρυσμένα κέντρα ανάπτυξης και παραγωγής με ελκυστική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας
  • Εκμετάλλευση της πολύχρονης τεχνογνωσίας μας στη διαχείρισης εξωχώριων λύσεων
  • Εστίαση των πόρων σας σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος
  • Αύξηση της προσαρμοστικότητάς σας στις αλλαγές της αγοράς
  • Μείωση του απατούμενου ιδίου ανθρωπίνου δυναμικού

Πώς εξασφαλίζουμε ένα έργο επωφελές για όλους;

Ο συντονισμός του έργου από την ALTHOM χρησιμοποιεί:

  • Απλές, τυποποιημένες και πιστοποιημένες μεθόδους
  • Ατομικούς δείκτες απόδοσης
  • Συνεχείς διαδικασίες βελτίωσης
  • Προσεγγίσεις της μεθόδου Six Sigma
  • Συστήματα ελέγχου ποιότητας

για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη και επωφελή έκβαση του για όλους τους εμπλεκόμενους (πελάτης, ALTHOM, εξωχώριος προμηθευτής).

Τεχνογνωσία εκτεινόμενη σε διαφορετικούς κλάδους

Η ALTHOM έχει τις ρίζες της στην αεροναυπηγική βιομηχανία, αλλά η εξειδίκευσή της δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Μέσω της σταθερής διεύρυνσης των υπηρεσιών μηχανικού που προσφέρουμε, της ικανής και αποτελεσματικής στελέχωσης ανθρωπίνου δυναμικού μας και του συμπαγούς δικτύου διεθνών παραγωγικών και αναπτυξιακών περιβάλλοντων που διαθέτουμε, είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε κάθε έργο με δυνατότητα εξωχώριας λύσης. Η ALTHOM θα προσφέρει την λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας!

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.