Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με βλέμμα στο μέλλον

Υποστηρίζουμε τις εταιρίες να εξασφαλίσουν το μέλλον τους με επιτυχημένες προτάσεις για υπεράκτιες λύσεις. Όμως, το μέλλον δεν είναι κάτι που μας απασχολεί μόνο με οικονομικούς όρους. Για το λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε στρατηγική δέσμευση για την ενασχόληση με ένα χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων, τα οποία παρέχουν στα παιδιά και τους νέους προοπτικές και κίνητρα να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας κοινότητας. Η δέσμευσή μας ποικίλει από τοπικές χρηματοδοτήσεις μέχρι υποστήριξη διεθνών πρωτοβουλιών.

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.