Εταιρεία

Offshoring made in Germany

Παρά τη σταθερά αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και τον ανταγωνισμό που αυτή συνεπάγεται, αρκετές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διεθνοποίηση των εργασιών τους. Σαν αποτέλεσμα, η λύση της παροχής εξωχώριων λύσεων (Offshoring) καθίσταται όλο και πιο δημοφιλής. Με την Παροχή Εξωχώριων Λύσεων ή αλλιώς Offshoring, η παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία μιας εταιρείας ανατίθεται με υπεργολαβία σε ξένες χώρες και μετεγκαθίσταται, με σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της εν λόγω εταιρείας στην παγκόσμια αγορά.

Αλλά ποιοι παράγοντες είναι κρίσιμοι για την επιτυχημένη παροχή εξωχώριων λύσεων; Ιδανική δικτύωση στην περιοχή μετεγκατάστασης; Σχετική επαγγελματική εμπειρία; Εξασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα; Η απάντησή μας: Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω!

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η ALTHOM προγραμματίζει και διαχειρίζεται τις εργασίες σας, τη παραγωγή και τις αναπτυξιακές σας διαδικασίες σε ήδη εγκατεστημένα απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Στο σύνολο περισσότεροι από 220 εργαζόμενοι απασχολούνται στους τομείς της Τεχνικής Τεκμηρίωσης και των Υπηρεσιών Μηχανικού.

Η ALTHOM προσφέρει υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν κάτω από το τίτλο ‘’Μοντέλο Διαχείρισης Παραγωγής Εξωχώριων Λύσεων’’ ή αλλιώς ‘’Offshoring Production Management Model”, το οποίο μοντέλο προτείνεται στους πελάτες μας και δύναται να εφαρμοστεί σε διάφορους επιχειρηματικές τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κτλ.

 

 

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.