Αρχή λειτουργίας

Αρχή λειτουργίας

Το σύστημα βιομηχανικού ατμού της Clayton αναπτύσσεται διαρκώς από το 1930, ενώ η αρχή λειτουργίας του διαφέρει σημαντικά από εκείνη των παραδοσιακών ατμολεβήτων, που αποτελούν τη συνήθη λύση για την κάλυψη των αναγκών σε ατμό στις βιομηχανιές. Οι παραδοσιακοί ατμολέβητες λειτουργούν με τη θέρμανση μεγάλης ποσότητας νερού και μετάλλου, ενώ στα συστήματα ατμού της Clayton θερμαίνεται μόνο η ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού και μετάλλου, ώστε να παραχθεί ο ατμός.

Η βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος Clayton είναι ταυτόχρονα πρωτοποριακή και απλή. Το νερό οδηγείται μέσα από μικρής διαμέτρου συστήματος σωληνώσεων, ενώ θερμαίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε κρύο νερό να εισέρχεται από το ένα άκρο και υψηλής πίεσης ατμός να εξέρχεται από το άλλο.

Το σύστημα Clayton χρησιμοποιεί μόνο τρία κύρια εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το σκοπό (σύστημα σωληνώσεων, αντλία και φυγοκεντρικός διαχωριστής).

Το νερό αντλείται μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης αντλίας Clayton και οδηγείται μέσα σε ελικοειδή σπείρα θέρμανσης. Από την έξοδο της ελικοειδούς σπείρας, το μίγμα νερού και ατμού κατευθύνεται σε έναν υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό διαχωριστή Clayton.

Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζεται ο ατμός από το νερό και κορεσμένος πλέον ατμός καταλήγει στο σύστημα. Το νερό που έχει προηγουμένως διαχωριστεί, επανατροφοδοτείται στο σύστημα και ανακυκλώνεται, μηδενίζοντας έτσι τις απώλειες τόσο σε νερό όσο και σε ενέργεια.

 

 

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.